M2 10WL virtalähteen takaisinveto

Tukes on havainnut AudioDesignPRO M2 10W/L akkukäyttöisen kaiuttimen ulkoisessa virtalähteessä vakavan turvallisuuspuutteen markkinavalvonnassaan. Tuotteen latauslaitteen muuntajan ensiö- ja toisiokäämien välinen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle tuotestandardissa asetettuja vaatimuksia. Virtalähde voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja laitteen käyttäminen verkkovirralla tulee keskeyttää välittömästi.
Musiikki Silfverberg Oy vetää markkinoilta kaikki myydyt AudioDesignPRO M2 10W/L laitteen ulkoiset virtalähteet ja korvaa ne Tukesin hyväksymällä virtalähteellä. Kaiutin, mukana tulevat mikrofonit ja kaukosäädin eivät ole takaisinvedon piirissä.
2.5.2023 alkaen myytävät AudioDesignPRO M2 10W/L laitteiden paketit on varustettu erillisellä merkinnällä päivitetystä virtalähteestä.
AudioDesignPRO M2 10W/L laitteen hankkinut asiakas voi olla yhteydessä Musiikki Silfverberg Oy:ön kirjallisesti. Yhteydenoton voi lähettää sähköisesti osoitteella info@musiikkisilfverberg.fi. Uuden virtalähteen toimittaminen postitse asiakkaalle onnistuu, kun asiakas ilmoittaa yhteystietonsa.